Z-Kitap Hakkında

 

Z-Kitap nedir?

 

Okullarda akıllı tahta kullanımının artması, Fatih Projesi kapsamında öğrencilere tablet dağıtılması, bilgisayar kullanımının yaygınlaşması vb. ile normal ders / kaynak kitapların yerini "z-kitap" (zenginleştirilmiş kitap) almaya başladı. KOZA Z-kitaplarda öğrencilerin dijital ortamda tüm ders içeriklerine ulaşabilmesi için geliştirdi.

Z-kitap, MEB Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan ders öğretim programları esas alınarak hazırlanan kitapların yazılı metinlerine dokunulmadan dijital formatlara dönüştürülmesi ve öğretim programları esas alınarak hazırlanan çoklu ortam unsurları ile (ses, animasyon, video, resim, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon vb.) etkileşimli hâle getirilmesi, zenginleştirilmesidir.

KOZA Z-kitaplar ile öğrenciler dijital ortamda ders içeriklerine ulaşabilecek; istedikleri zaman okulda, evde, arabada, açık havada yani farklı mekânlarda zenginleştirilmiş içerikle etkileşme olanağı bulacak. Konu anlatımlarının yanı sıra z-kitaplardaki ünite ve genel değerlendirme soruları da etkileşimli (interaktif) hâldedir. Ayrıca çeşitli ölçme değerlendirme teknikleri kullanılmıştır. Öğrenciye olumlu veya olumsuz geri bildirimler verilmektedir.

KOZA Z-kitap içerikleri, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca istenen e-içerik(elektronik içerik) ve z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) hazırlama ve inceleme kriterleri(genel, eğitsel, tasarım, teknik, ses, video materyali, animasyon, grafik, fotoğraf, harita, ölçme değerlendirme kriterleri vb.) dikkate alınarak hazırlanmaktadır.  

Z-KİTAP DEYİNCE KOZA-Z KİTAP...>

 
 
KOZA Z-Kitap içerik çeşitleri nelerdir?
 

Öğretmenin aradığı her şey KOZA Z-kitaplarda… Çünkü KOZA Z-kitaplarda;

 • Öğrencinin interaktif olarak konuya motivasyonunu sağlayacak etkileşimli flash uygulamalar
 • Konunun kavranmasını sağlayacak konu anlatımı videoları
 • Anlatılan konuya ilgi çekecek animasyonlar
 • Anlatılan konu/metinde kullanılacak ses dosyaları
 • Her bölüm veya ünitenin değerlendirilmesine yönelik bölüm veya ünite testleri
 • Tüm konuları kapsayan genel değerlendirme testleri
 • Konuyu kavratmaya yönelik alternatif ek görseller (resim, fotoğraf, harita, grafik, tablo vb.)
 • Kitabın elektronik hâli yer almaktadır.

KOZA Z-KİTAPLARLA BİLGİ VE TEKNOLOJİYİ YAKALAYIN!

İÇERİĞE HIZLI ULAŞILAN, ÖĞRENCİ DOSTU KİTAPLAR… 

 
 
 
KOZA Z-kitap hangi işlevlere sahiptir?
 

KOZA Z-kitaplar; ders öğretim programları esas alınarak hazırlanan yazılı materyal ile animasyon, video, ses, resim, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon gibi çoklu ortam unsurları ve etkileşimli uygulamalardan oluşmaktadır. Böylece eğlenceli ve öğretici kitap içeriğine dijital olarak ulaşılabilmekte; kitap içerisinde bulunan arama, işaret koyma, not alma, altını çizme, kaydetme, silme vb. işlevler kullanılabilmektedir.

 • KOZA Z-kitap içinde kelime vesözcük grubu arama
 • KOZA Z-kitap içinde herhangi bir sayfa için özel not alma ve kaydetme>
 • KOZA Z-kitap içinde herhangi bir sayfada çizim, başlık altı renklendirme gibi çizim yapma ve kaydetme
 • KOZA Z-kitap içinde herhangi bir sayfayı işaretleme ve kaydetme, sonradan istenildiğinde ilgili sayfaya dönebilme
 • Alınan notları, kaydedilen çizimleri, işaretleri silebilme
 • Sayfayı büyütme/küçültme ve sayfalar arasında ileri geri gidebilme olanağı bulunmaktadır.

Bu işlevleri kullanmak çok kolay, bunun için özel tekniklere / teknolojik bilgiye sahip olmak gerekmiyor…

 
 
 
KOZA Z-kitaplar nerelerde kullanılır? 

KOZA z-kitaplar; tablet, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar (PC), netbookprojeksiyon cihazı, akıllı tahta ve akıllı telefonlar gibi cihazlarla kullanılır.

KOZA z-kitaplar sayesinde öğrenci ve eğitimciler, istedikleri yer ve zamanda, okulda, evde, otomobilde, kısacası her yerde zenginleştirilmiş içeriğe ulaşabilme şansına sahip olacaklar. KOZA z-kitap kullanımı üzerinden öğretmenler, içeriği takip edebilecek, gerekli durumlarda öğrenciler ile anında etkileşime geçebilecektir.

 
 
KOZA Z-kitap hangi cihazlarda kullanılır?

Z-kitaplardan faydalanmak için sayısal veriyi işleyen cihazlara gereksinim vardır. Bunlar her türlü masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı tahta ve akıllı telefonlardır. Ayrıca bu cihazlardan yararlanarak projeksiyon cihazı ile de kullanılabilir.

KOZA Z-KİTAPLAR, AKILLI TAHTA, BİLGİSAYAR VE TABLETTE KULLANIMA EN UYGUN ÜRÜNLER…

 
 
KOZA Z-kitap Öğretmen CD’si ne işe yarar?

KOZA Z-kitap Öğretmen CD’si, branş öğretmeninin kullanacağı KOZA Z-kitabı içeren DVDnin dışında hazırlanan, sadece öğretmene yönelik, ders işleyişinde yararlanabileceği çeşitli yazılı ve görsel dokümanı içeren bir eğitim materyalidir. Bu CD, sınıfındaki öğrencilere (25 ve üstü) KOZA Z-kitabı aldıran öğretmenlere verilen bir hizmettir. Ayrıca para ile satılmaz. Öğretmenler, içeriği KOZA Z-Kitap ile takip ederken KOZA Z-kitap Öğretmen CD’sinde yer alan ve aşağıda listelenen materyalleri de ek olarak kullanabilecektir. Öğretmen, CD’leri sınıfta projeksiyon cihazı ya da akıllı tahta ile çok rahatlıkla kullanabilir. Bu ürünleri kullanmak için özel teknik bir hazırlığa ihtiyaç duymaz. Bu bağlamda KOZA Z-kitap Öğretmen CD’sinde;

 • TTKB’ca hazırlanan ders öğretim programı, açıklamaları
 • Toplu kazanım listesi
 • Öğretmenin ders işleyişinde yararlanılabileceği kaynak yayın listesi, İnternet adresleri
 • Öğretmenin derste ihtiyaç duyabileceği ek bilgilere ait yazılı doküman
 • İçeriği destekleyen çeşitli resim, çizim, afiş, fotoğraf, karikatür, grafik, tablo vb. görsel ögeler
 • Form, ölçek, proje ve performans görevi gibi çeşitli ölçme değerlendirme örnekleri
 • I ve II. yarıyıl ünite ve konularını kapsayan çeşitli ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılarak hazırlanmış 6 adet yazılı sınav vb. çok sayıda materyale ve öğretmenin yıl boyunca gereksinim duyabileceği çeşitli dokümanlara yer almaktadır.
 
 
KOZA Z-kitapları nasıl satın alabilirim?

 

1. KOZA Z-kitapların masaüstü ve dizüstü bilgisayar (PC) versiyonuna ait DVD’sini tek başına veya basılı hâldeki kitabıyla birlikte satın alabilir; kullanabilirsiniz.

2. Tablet ve akıllı telefon versiyonunu Google Play (Android Market) sitesinden ücretli edinebilirsiniz.

3. KOZA Z-kitapları, 81 ilde bulunan 230’a yakın KOZA Yayın AŞ bayisinden kitap+DVD olarak ya da sadece şifre kartı ile temin edebilirsiniz.   

4. “www.kozayayin.com.tr” veya “http://www.kozakaraca.com.tr” İnternet adreslerimizden ve yayınevimizden doğrudan satın alabilirsiniz.”